Prekmurec na čelu tržaških evangeličanov

X Close www.pomurec.com

Tržaško evangeličansko skupnost vodi slovenski pastor

X Close www.sta.si

Slovenec na čelu tržaških evangeličanov

X Close www.primorski.eu STA: Tržaško evangeličansko skupnost vodi slovenski pastor
Na čelu tržaške evangeličansko-luteranske skupnosti je od 1. marca slovenski pastor, 38-letni Aleksander Erniša, doma iz Murske Sobote. Erniša bo tako prvi pastor Evangeličanske cerkve v Sloveniji, ki bo vodil kako skupnost v Italiji, potem ko sta se bili obe cerkveni skupnosti leta 2000 pobratili.
STA: Slovenija
Tržaško evangeličansko skupnost vodi slovenski pastor 20:11 DZ ...
Prvi slovenski evangeličanski pastor v Trstu - trst - Primorski
Prvi slovenski evangeličanski pastor v Trstu Umestitev 38-letnega Aleksandra Erniše iz Murske Sobote, ki bo tržaško skupnost vodil šest let
V Trstu po Trubarjevih sledeh - trst - Primorski
Pastor Aleksander Erniša ob svoji umestitvi 15. aprila letos ... ki je tržaško skupnost prevzel po 13 letih službovanja v Slovenski vojski, ... ki vodi kako evangeličansko skupnost v Italiji in posledično tudi tržaško, ...
Prekmurec Aleksander Erniša na čelu ... - sobotainfo.com
Na čelu tržaške evangeličansko-luteranske skupnosti je od 1. marca slovenski pastor, ... Tržaška evangeličanska skupnost, ... od leta 2000 pa glavnina obredov poteka v italijanščini. Drugače je skupnost globoko ukoreninjena v tržaško življenje, ...
Evangeličanska cerkev Primoža Trubarja, Ljubljana ...
Evangeličansko cerkev v Ljubljani so ustanovili reformatorji, med njimi Primož Trubar, ki je leta 1550 izdal slovenski prevod katekizma, ... današnji Gosposvetski cesti. Ljubljanski evangeličani, katerih je bilo okoli 200 in ki so do tedaj spadali pod Tržaško cerkveno občino, ...
PDF Tomizzov Trst [SLO] - Trieste Itinerari
evangeličansko-luteranska cerkev Trg Panfili Cerkev je bila zgrajena leta 1878 za tržaško luteransko skupnost in priča o raznolikosti v Trstu prisotnih verskih skupin. Protestantizem, ... znašel slovenski pregnanec Primo ...
Skupna ekumenska molitev v stolnici in ekumensko srečanje na ...
skupnost katehistinj; slomŠkov zavod. glasbena in baletna Šola a. m. slomŠka; Škofijska orglarska Šola; zavod antona martina slomŠka - zams; katoliŠki vrtci. hiŠa otrok - vrtec montessori; vrtec blaŽe in neŽica; Šola za animatorje;
Kurata v vsako četo | MLADINA.si
S podpisom Sporazuma o duhovni oskrbi vojaških oseb v Slovenski vojski med vlado in katoliško cerkvijo slovenska vlada očitno ... Za "zakonsko priznano" skupnost pa je treba imeti 300 članov in dovoljenje ministrstva za ... da je to "duhovnik, rabin ali pastor", odvisno seveda od ...
Pomurski muzej Murska Sobota
Leta 1933 je izšla uredba o združitvi manjših občin v večje. Veščica je bila priključena k občini Kupšinci, kakor tudi vasi Borejci, Černelavci, Rankovci in Vanča vas.
Ljubljana in protestantizem by Mestna knjižnica Ljubljana - Issuu
Evangeličansko cerkev in protestantsko občino v Ljubljani so v drugi polovici 16. stoletja ustanovili slovenski reformatorji, ... senior evangeličanske občine na Štajerskem in Koroškem ter pastor. Naslov vodi k razmisleku, ...
Splošni religijski leksikon by Modrijan zalozba, d. o. o. - Issuu
SKUPNOST v b. je organizirana kot zveza ... (Agenda sermone vandalico conscripta 1785), izdal abecednik 1786 in prvo tiskano evangeličansko pesmarico s ... I-II 1983. Barth, Karl [bárt, kárl] (Basel, 1886 do 1968, Basel) Švic. kalvinistični teolog. Prvotno je bil pastor v ...
Zavod RS za varstvo narave - NOVICE - zrsvn.si
novice povabilo k oddaji ponudb za javno naročilo: 02.07.2018 izhodiŠČne hidroloŠke Študije, spremljanje hidroloŠkih razmer in izdelava projektnih dokumentacij za izboljŠanje hidroloŠkega stanja na obmoČjih projekta »izboljŠanje stanja baziČnih nizkih in prehodnih barij v osrednji sloveniji in na gorenjskem (mala barja - marja ...
ZGODO ČASOPIS. leto letnik 46 HISTORICAL REVIEW. ZČ ...
Tudi v Savariji ji je posvetila ploščo vsa emonska skupnost, ki je živela v tem panonskem mestu. ... uprave, sodstva in predvsem celotne pismenosti že stoletja nemški. Tudi je slovenski knjižni jezik, primeren za omenjena posvetna področja, do sredine 19. stoletja šele nastajal.
www.sistory.si
Torravius in M. Fulginas M.L Philogenes, ki sta dala za vaško skupnost zgraditi portik,22 po vsej verjetnosti sestavni del Ekvorninega svetišča.23 Obe osebi sta, ... Slovenski jezik je dosegel šele tekom prve polovice 19. stoletja tisto kvaliteto in pismenost, ...
www.sistory.si
Bil je učitelj v artikularnem kraju Nemes-Csó in pozneje tudi pastor. ... Leta 1783 se je v moči tolerančnega patenta naselil v Križevcih, kjer je organiziral evangeličansko bogoslužje. 1790 seje vrnil v ... poleg tega pa tudi pozneje spor sploh nikoli ni segel na Tržaško in v Istro ...
Spominjamo se - revija.ognjisce.si
k moj uspeh in vsak moj poraz vpliva bolj ali manj tudi na bližnjo in daljno skupnost. ... kako je pastor Bonhoeffer, ... / Skoz vihar in noč / te zvesto vodi božja moč, / če tvoja vest bedi.
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci - NOVICE
VIZITKA. Evangeličanska cerkvena občina Bodonci Bodonci 6 9265 Bodonci Slovenija Tel.: 00 386 2 549 10 06 Fax: 00 386 2 549 12 95 E-mail:eco.bodonci@siol.net
Blog knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino
Slovenski izvirnik ni ... da med evangeličansko in katoliško cerkvijo, kljub podajanju podobnih moralnih podmen (deviškost, vzdržnost in ... ki je ni mogoče enostavno pomesti pod preprogo«. Zlom TKB jeseni leta 1996 je za slovensko skupnost v Italiji pomenil tragičen in boleč ...
Duševni profili slovenskih preporoditeljev - Wikivir
Prav v tisti lepi slovenski pomladi, konec 19. stol., je Prijatelj zorel na ljubljanski gimnaziji v bratski skupnosti s Cankarjem, Župančičem, ... kako ga vodi za nos njegov jerob Blase s svojimi pomočniki (Metternich s svojimi birokrati). Dunajčani so imeli svoj »Mordshetz«, ...
Pota in Metode Bizantinske Politične in Kulturne Ekspanzije ...
Raziskovalna skupnost ... v istih letih — izobraževanje posvetnih in duhovnih vodilnih moči za stanovsko politiko in biro­ kracijo ter za evangeličansko cerkveno ... venskega etničnega ozemlja na Koroškem so kazali razumevanje za slovenski učni jezik in tudi nisò ...
Spominjamo se - revija.ognjisce.si
Prevedena je bila tudi v številne jezike. Slovenski prevod, ki ga je pripravil dr. Stanis Kahne za salezijansko založbo Knjižice, ... Ameriški črnski pastor Martin Luther King, ... da je škof podprl njeno zamisel, da ustanovi novo redovno skupnost.
Zgodovina slovenskega slovstva 1 (Glaser) - Wikivir
s svojimi očarjujočimi jezeri (blejsko, vrbsko in druga), ki so jih slavili domačini in ptujci, pesniki (Prešeren, Levstik, Jenko, Freuenfels) in prozaisti; narod si je o njih snoval lepe pravljice.
Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve
Vedel sem, da verska skupnost prakristjanov ni po nemških zakonih v nobenem oziru vprašljiva, ... vzor in dajalec imena evangeličansko-luteranski cerkvi, ... je po slovenski Ustavi, po Bibliji in po Jezusovem nauku enaka moškemu - toda ne v katoliški cerkvi, ...
nekategorizirano « likar - narava.blog.siol.net
Jezusa so obsodili na smrt tedanji duhovniki, med drugim tudi zato ker je učil, da ubijanje živali in uživanje mesa ni dovoljeno. V delu Jezusov evangelij, Kaj je bilo pred 2000 leti?
MM Turist Katalog 2011 - [PDF Document]
Izleti in potovanja po Evropi in svetu za potovalno sezono 2011. Prepričani smo, da boste v njem našli vsaj eno potovanje zase.Agencija mmturist vam...
April « 2011 « likar - narava.blog.siol.net
Katoliški duhovniki na Poljskem vse težje prenašajo celibat, kar tretjina pa jih je celo priznala, da imajo intimne odnose z ženskami, je pokazala raziskava univerze v Potsdamu.
tukaj - Katoliška Cerkev - spotidoc.com
Odlikovanec ima pravico, da eden od slovenskih škofov zanj opravi pogrebno sveto mašo po krajevni navadi in vodi pogrebne obrede, če ... združile apostolske administrature za slovenski del: goriška, tržaško-koprska in ... konferenco za Katoliško cerkev ter Evangeličansko ...
Jona gre v Ninive .........1 od 3 .........
O Božjih stvareh, ki jih spregledamo, a so Emanuel. Namenjeno vztrajnemu srčnemu prebiranju in študiju - takšno dušo obišče Gospod osebno.
Srecko Kosovel's Poetics - scribd.com
Ljubljana 2005 Posebna številka / Special IssueSEPARAT / OFF-PRINT Ljubljana Posebna številka / Special Issue KOSO ...